E-ISSN 2757-8062
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 45 (1)
Volume: 45  Issue: 1 - 2014
CASE REPORT
1.Bilateral Congenital Diaphragmatic Hernia: A Rare Case Report
Elif Ağaçayak, Mehmet Özer, Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Senem Yaman Tunç
Pages 1 - 5

ORIGINAL RESEARCH
2.İstanbul’da Bir Referans Hastanesinin Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanların Klinik Seyri
Özge Serçe, Derya Benzer, Tuğba Gürsoy, Fahri Ovalı, Güner Karatekin
Pages 5 - 10

3.Otuz Dört Hafta Altı Tekil, İkiz ve Üçüz Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Sevilay Topçuoğlu, Dilek Yavuzcan Öztürk, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin, H. Fahri Ovalı
Pages 15 - 20

4.Gastroözefageal Reflü Şüpheli̇ Çocuklarda pH metre Sonuçlarının Değerlendi̇ri̇lmesi
Cengiz Gül, Ayşenur Cerrah Celayir, Ceyhan Şahin, Gökmen Kurt
Pages 20 - 25

REVIEW ARTICLE
5.Akut Skrotum; Çocuk Üroloji̇si̇ni̇n Önemli̇ Bi̇r Aci̇l Durumu
Şefik Çaman, Inanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir
Pages 25 - 30

ORIGINAL RESEARCH
6.Salin İnfüzyon Sonografisi ile Ön Tanı Konulan Hastaların Histeroskopik Tanılarının Karşılaştırılması
Ahmet Zeki Nessar, Hakan Nazik, Hakan Aytan, Murat Api
Pages 30 - 35

7.Gebeli̇kte Anemi̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇nde Hemoglobi̇n Renk Skalasının Kullanımının Etkinliği
Zübeyde Ekşi, Hediye Arslan Özkan
Pages 35 - 40

REVIEW ARTICLE
8.Obez ve Morbi̇d Obez Gebelerde Obstetri̇k Anestezi
Yunus Oktay Atalay, Sadık Şahin, Mustafa Eroğlu
Pages 40 - 45

CASE REPORT
9.Konjenital Mezoblastik Nefroma: Olgu Sunumu
Mesut Polat, Resul Arısoy, Emre Erdoğdu, A. Doğukan Angın, Ahmet Semih Tuğrul, Nermin Koç
Pages 45 - 50

LookUs & Online Makale