E-ISSN 2757-8062
Volume : 43 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 43 (1)
Volume: 43  Issue: 1 - 2012
ORIGINAL RESEARCH
1.Overin Granüloza Hücreli Tümörlerinde Klinik Deneyimlerimiz
Ateş Karateke, Mehmet Güzelgül, Selçuk Selçuk, Mehmet Raşit Asoğlu, Çetin Çam
Pages 1 - 6

2.Molar Gebeliklerde Ultrasonografi ile Klinik Ön Tanı Başarısı
Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Arzu Arınkan, Abdulkadir Turgut, Çetin Çam, Ateş Karateke
Pages 7 - 10

3.Gebeliğin Kolestatik Hastalığında Maternal ve Perinatal Sonuçlar
Turhan Aran, Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Recep Erin, Hasan Bozkaya
Pages 11 - 14

CASE REPORT
4.Peser Kullanımı İle İlişkili Serviks Kanseri: Olgu Sunumu
Mehmet Gül, Erbil Çakar, Oya Pekin
Pages 15 - 17

5.Osteoklast Benzeri Dev Hücreler İçeren Leiomyosarkom
Hülya Yavuz, Suna Cesur, Ecmel Kaygusuz, Ateş Kareteke
Pages 18 - 20

ORIGINAL RESEARCH
6.Çocuklarda Görülen Tip 1 Duane Sendromunda Güçlendirilmiş Vertikal Rektus Kas Transpozisyonu
Serhat Imamoğlu, Gökhan Pekel, Birsen Gökyiğit, Serpil Akar, Evre Pekel, Nihat Sayın, Ahmet Demirok
Pages 21 - 25

7.Hızlı Test ile İnfluenza A ve B Tanısının Klinik Bulgulara Göre Değerlendirilmesi
Cem Paketçi, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Züleyha Aysu Say
Pages 26 - 31

8.Posterior Üretral Valv Tedavisini Vezikotomisiz Yapmak Hastaya ya da Üriner Sisteme Katkı Sağlıyor mu?
Ceyhan Şahin, Ayşenur Cerrah Celayir, Gökmen Kurt
Pages 32 - 37

LookUs & Online Makale