E-ISSN 2757-8062
Volume : 42 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 42 (3)
Volume: 42  Issue: 3 - 2011
ORIGINAL RESEARCH
1.Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki
Mehmet Reşit Asoğlu, Murat Haksever, Selçuk Selçuk, Vedat Dayıcıoğlu
Pages 107 - 113

2.Postmenopozal Kanamalı Kadınlarda Endometriyal Patolojilerin Servikal Smearle Öngörülmesi
Mehmet Reşit Asoğlu, Selçuk Selçuk, Ahmed Namazov, Ilker Kahramanoğlu, Ateş Karateke
Pages 115 - 119

3.Postpartum Dönemde Takılan, Ekstrauterine Yer Değiştiren Rahim İçi Aracın Laparoskopi ile Çıkartılması
Barış Mulayım, Nilufer Yiğit Celik
Pages 121 - 123

CASE REPORT
4.Memenin Leiomyosarkomu: Olgu Sunumu
Özgen Arslan Solmaz, Abdullah Böyük
Pages 125 - 127

5.Overin Dev Primer Leiomyomu: A Case Report
Semra Eser Kayataş, Mehmet Reşit Asoğlu, Bahar Sarıibrahim, Begümhan Soysal, Selçuk Selçuk
Pages 129 - 132

6.Severe Fulminant Form Of Neonatal Citrullinemia: A Case Report
Ibrahim Silfeler, Mikail Genens, Dilek Sumengen, Sahin Hamilcikan, Berna Aksahin, Fugen Pekun, Asiye Nuhoğlu
Pages 133 - 135

ORIGINAL RESEARCH
7.Klinik, Laboratuvar ve Görüntüleme Bulgularının Çocuklarda Akut Appandisit Tanısında Güvenilirliği: Alternatif Bir Pediatrik Appandisit Skoru
Gökmen Kurt, Ayşenur Cerrah Celayir, Ceyhan Şahin
Pages 137 - 142

8.Yarım Yüzlü Bebek: Dev Servikal Teratom Olgusu
Ceyhan Şahin, Ayşenur Cerrah Celayir, Cengiz Gül, Neslihan Gülçin
Pages 143 - 146

LookUs & Online Makale