E-ISSN 2757-8062
Volume : 44 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search




ZEYNEP KAMIL MEDICAL JOURNAL - Zeynep Kamil Med J: 44 (1)
Volume: 44  Issue: 1 - 2013
REVIEW ARTICLE
1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Kök Hücre Uygulamaları
Cem Çelik, Nicel Taşdemir
Pages 1 - 10
Abstract |Full Text PDF

2.Ovaryan Rezerv Testi; Anti Mülleryan Hormon
Mehmet Fırat Mutlu, Ilknur Mutlu, Tunay Efetürk
Pages 11 - 14
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
3.Meme Kanseri Nedeniyle Tamoksifen veya Arimidex Kullanan Postmenopozal Asemptomatik Hastaların Endometriyal Değişikliklerinin Karşılaştırılması
Doğukan Anğın, Hüsnü Gökaslan, Ferhat Ekinci, Resul Karakuş, Pınar Anğın
Pages 15 - 22

4.Uterusun Mezenşimal Tümörlerinde Cd 117 Ekspresyonu
Tümay Özgür, Sema Özuysal
Pages 23 - 29

CASE REPORT
5.Plasenta Perkreta: Histerektomiyle Sonlanan Gebelik
Yaşam Kemal Akpak, Ismet Gün
Pages 30 - 32

ORIGINAL RESEARCH
6.Demir Eksikliği Anemisine Etki Eden Faktörlerin ve Labaratuar Parametrelerinin Incelenmesi
Saide Ertürk, Zehra Esra Önal, Duygu Sömen Bayoğlu, Narin Akıcı, Tamay Gürbüz, Nuray Arda Devecioğlu, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
Pages 33 - 36

CASE REPORT
7.Depo Penisilin Sonrası Gelişen Stevens-Johnson Sendromu Olgusu
Avni Kaya, Muhammed Nuri Akıl, Mesut Okur, Fatih Erbey, Mehmet Nuri Acar
Pages 37 - 38
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
8.Tüp Torakostomi Gerektiren Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Neslihan Gülçin, Ayşenur Cerrah Celayir, Inanç Cici
Pages 39 - 42

9.Karın Ön Duvarı Defektlerinde Sağkalım Oranlarını Etkileyen Faktörler
Oktav Bosnalı, Neslihan Gülçin, Ayşenur Cerrah Celayir, Serdar Moralıoğlu, Gökmen Kurt
Pages 43 - 47

CASE REPORT
10.Travmatik Dalak Yaralanması ve Akut Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu
Tamer Sekmenli, Metin Gündüz, Ilhan Çiftçi
Pages 48 - 50

LookUs & Online Makale